Hoppa till huvudinnehåll
 

&

"Det får inte existera"

- Om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök

1

2

A

Alla barn ska vara med

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6‒15 år

B

Bakom siffrorna

- unga som varken arbetade eller studerade 200-2010

Bidrag med anledning av covid-19

till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2022 - slutrapport

Bredda normen

En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden

Bredda normen

Unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera

C

Crack the code!

– A guide on how public stakeholders and civil society can work together to prevent violent extremism

D

Det stora steget

Delrapport om ungas övergång från skola till arbetsliv

E

En fortsatt kraftsamling

Resultat av statsbidrag till ideella organisationers fortsatta arbete i flyktingsituationen 2017

Erasmus+

Internationellt utbyte och samarbete

EU youth strategy at local level

This practical handbook helps local actors in their work to increase young people's participation in EU affairs.

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

En praktisk handbok som hjälper lokala aktörer att stärka sitt arbete för att öka ungas delaktighet i EU-frågor.

F

Fler unga i politiken

Delrapport om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna

Fokus 15

Unga sexuella och reproduktiva rättigheter

Fokus 20 - POCKET

Unga berättar om sexuella trakasserier i utbildningsmiljö och vad du kan göra

Från stat till kommun

En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken

För och med unga

Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten

G

H

Hur är läget?

Konsekvenser av den nya förordningen för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Höj rösten!

En guide till att höja valdeltagandet bland förstagångsväljare under supervalåret 2014

I

It pays off

An analysis of the socioeconomic potential of 28 labour market projects

J

Jag röstar

En studie om projekt för ökat valdeltagande

K

Knäck koden!

En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism

L

Long-term exclusion

The different challenges facing young people not in employment, education or training

Lupp i skolan

Så kan lupp användas i skolundervisningen för grundskola och gymnasium

M

Medborgarförslag från unga

Slutrapport om att stärka ungas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna

Metodik

Om upplevelsebaserat lärande

Mot någons vilja

Slutrapport om att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

N

O

P

Prata politik

Ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan

Projekt Jämställdhet

En uppföljning av Ungdomsstyrelsens jämställdhetsprojekt och förslag på en mall för framtida resultatuppföljningar

Projektguiden

Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013

Projektifierad feminism

En studie av kvinnoorganisationers hantering av projektformens krav och förväntningar

R

S

Samla kraft

En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända

Sommarjobb

En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010

Stödjande och stärkande

Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer

T

Talking politics

Methodological material on democratic discourse in schools

U

Ung idag 2015

Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

Ung idag 2018

En studie med utgångspunkt i fem ungdomspolitiska indikatorer

Unga möter unga

Så skapar ni en inkluderande mötesplats för unga nyanlända och andra unga

Unga och våld

- en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Ungas röst

En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val

Uppdrag HBTQ

Ungdomsstyrelsens slutrapport om mötesplatser för unga hbtq-personer

Utanförskap och unga

En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga

Utsatt

– unga, sex och internet

V

Varje röst är viktig

Så fördelades stödet för ökat valdeltagande under Supervalåret 2014

Vårt sätt

Att arbeta med barnrätt och rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Välkommen hem!

Några tips till dig som ska flytta till egen bostad.

W

Y

Youmo i praktiken

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Youmo in practice

– A guide on how to talk to young migrants about health, sexuality and gender identity

Youmo Slutrapport 2017 DEL 1.

Informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga

Youmo Slutrapport 2017 DEL 2.

Informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga

Å

Ä

Även vi kan diskriminera 2

Organisationers arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom de egna organisationerna 2011

Ö