Hoppa till huvudinnehåll
 

Ung idag 2012 - Sammanfattning

ungidag 2012
Utgivningsdatum:
Sidor: 14

Ladda ner för utskrift

Ung i dag 2012 är Ungdomsstyrelsens sjunde uppföljning och sammanställning av indikatorer som rör ungas livsvillkor. För att få en snabb översikt hur ungas levnadsvillkor ser ut idag finns här en sammanfattning av indikatorerna samt en förteckning över samtliga indikatorer som visar hur indikatorn har utvecklats över tid.