Ung idag 2012 - Sammanfattning

Bild: 

Ung idag 2012 - Sammanfattning

Ung i dag 2012 är Ungdomsstyrelsens sjunde uppföljning och sammanställning av indikatorer som rör ungas livsvillkor. För att få en snabb översikt hur ungas levnadsvillkor ser ut idag finns här en sammanfattning av indikatorerna samt en förteckning över samtliga indikatorer som visar hur indikatorn har utvecklats över tid.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-06-17

Sidantal: 

14
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr