Hoppa till huvudinnehåll
 

Visselblåsning MUCF

MUCF har upprättat en visselblåsarfunktion som innebär att du kan anmäla om missförhållanden till myndighetens visselblåsarfunktion.

Syftet med funktionen för visselblåsningen är att du, anonymt, ska kunna rapportera om missförhållanden på myndigheten. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller andra missförhållanden som rör en arbetsrelaterad situation.

Gå till MUCF Visselblåsartjänst

Du kan också kopiera följande adress och klistra in den i din webbläsaren för att nå vår visselblåsartjänst:

https://report.whistleb.com/sv/mucf

Vem kan visselblåsa?

Utöver anställda på MUCF omfattas också arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett med MUCF arbetsrelaterat sammanhang i skyddet av visselblåsarlagen. 

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden på MUCF. För att vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse av det som rapporteras. Det kan handla om att en person har begått allvarligt fel i sin tjänst som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Den som visselblåser ska även uppfatta att uppgiften är sann och att den är arbetsrelaterad. 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Så här anmäler du

Fyll i vad för slags missförhållande du vill rapportera, ange varför det har ett allmänt intresse och gärna om det rör ett specifikt ärende eller person. 

Myndigheten kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig när vi tagit emot din anmälan och informera dig om den vidare handläggningen av ärendet. 

Du kan rapportera muntligt eller skriftligt men vi ser gärna att du rapporterar via rapporteringssystemet så att vi kan följa upp ditt inrapporterade ärende på bästa sätt.

Om du inte vill anmäla via inrapporteringssystemet kan du ringa MUCFs växel på telefonnummer: 010- 160 10 00 och begära att få tala med visselblåsarfunktionen. 

Anonymitet och sekretess

Genom att använda visselblåsarfunktionen på vår hemsida kommer dina e-postuppgifter att anonymiseras och ingen på myndigheten kan se vem som gör anmälan (anonymiseringen innebär att vi kan komma i kontakt med dig via rapporteringssystemet men vi kommer inte kunna identifiera dig).