Hoppa till huvudinnehåll
 

Visselblåsning MUCF

MUCF har upprättat en visselblåsarfunktion som innebär att du kan anmäla om missförhållanden till myndighetens visselblåsarfunktion.

Syftet med funktionen för visselblåsningen är att du, anonymt, ska kunna rapportera om missförhållanden på myndigheten. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller andra missförhållanden som rör en arbetsrelaterad situation.

Du kan även rapportera om missförhållande som avser någon av våra samarbetspartners eller bidragstagare och som påverkar myndighetens arbete.

Som visselblåsare kommer du att vara anonym, under förutsättning att du inte lämnar några personuppgifter i din rapport. För en grupp visselblåsare (de som omfattas av visselblåsarlagen) finns dessutom ett mer långtgående anonymitetsskydd, se Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

Vad kan du visselblåsa om?

A) Enligt visselblåsarlagen

Du kan visselblåsa om missförhållanden på MUCF. För att vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse av det som rapporteras. Det kan handla om att en person har begått allvarliga fel i sin tjänst som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Den som visselblåser ska även uppfatta att uppgiften är sann och att den är arbetsrelaterad. 

B) Missförhållanden som inte omfattas av visselblåsarlagen

MUCF har flera samarbetspartners i projekt som drivs av EU-medel. MUCF beslutar även om bidrag till organisationer och projekt såväl nationella som internationella. Du kan visselblåsa om missförhållanden som rör någon av MUCF:s samarbetspartners  eller någon av de bidragstagande organisationerna i deras relation till MUCF.

Vem kan visselblåsa?

A) Enligt visselblåsarlagen

De som omfattas av skyddet visselblåsarlagen är anställda på MUCF men även arbetssökande, praktikanter, konsulter eller andra i ett med MUCF arbetsrelaterat sammanhang.

B) Övriga visselblåsare

Den som har information om missförhållanden som avser MUCF eller någon av MUCF:s samarbetspartners eller bidragstagare, och som uppfattar att informationen är sann. Informationen ska vara av betydelse för MUCF:s arbete kring ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller bidragsgivning. Använder du visselblåsarfunktionen kommer du även här vara anonym. Visselblåsarlagens mer långtgående skydd gäller dock inte här.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Funktionen är inte heller till för rent allmänna missnöjesyttringar avseende MUCF:s samarbetspartners eller bidragshantering.

Så här anmäler du

Fyll i vad för slags missförhållande du vill rapportera, ange varför det har ett allmänt intresse och gärna om det rör ett specifikt ärende eller person. 

Myndigheten kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig genom visselblåsartjänsten när vi tagit emot din anmälan och informera dig om den vidare handläggningen av ärendet. 

Du kan rapportera muntligt eller skriftligt men vi ser gärna att du rapporterar via rapporteringssystemet så att vi kan följa upp ditt inrapporterade ärende på bästa sätt.

Om du inte vill anmäla via inrapporteringssystemet kan du ringa MUCF:s  växel på telefonnummer: 010- 160 10 00 och begära att få tala med visselblåsarfunktionen. 

Anonymitet och sekretess

Genom att använda visselblåsarfunktionen på vår hemsida kommer dina e-postuppgifter att anonymiseras och ingen på myndigheten kan se vem som gör anmälan (anonymiseringen innebär att vi kan komma i kontakt med dig via rapporteringssystemet men vi kommer inte kunna identifiera dig). 

Gå till MUCF Visselblåsartjänst

Du kan också kopiera följande adress och klistra in den i din webbläsare för att nå vår visselblåsartjänst:

https://report.whistleb.com/sv/mucf