Hoppa till huvudinnehåll
 

Möt våra utredare

Hur är det att jobba på MUCF? Vilka egenskaper och kompetenser kan vara bra i rollen som utredare hos oss? Här berättar två av våra utredare om sin vardag på MUCF.

Grafik med citat av Karl Karlsson: Som kvantitativ utredare får jag dels designa enkäter, dels samla in, bearbeta, analysera och presentera data.

Hej Karl Karlsson!

Karl Karlsson är kvantitativ utredare på MUCF sedan september 2020. Det var kombinationen att få arbeta med tillämpad statistik och viktiga samhällsfrågor som lockade Karl till myndigheten.

Hur är det att jobba på MUCF?

- Det är stimulerande på flera olika sätt! Här finns många duktiga kollegor med olika kompetenser som gör att vi kan lära oss av varandra. Sen är det ju väldigt roligt att mycket av det arbete vi gör, till exempel utredningsrapporter från vår avdelning, används av departement och beslutsfattare. 

- Som utredare är det mycket självständigt arbete och för mig som kvantitativ utredare handlar mycket av arbetsdagen om att designa enkäter, samla in data och bearbeta, analysera och presentera den. En viktig uppgift är också att den kunskap vi tar fram är begriplig för alla i vår målgrupp.

Vad har varit speciellt lärorikt under din tid på MUCF?

- Ganska omgående fick jag stort ansvar för en rapport om villkoren för det civila samhället där vi bland annat undersökte hur pandemin har påverkat ideella föreningar. Under det arbetet fick jag bland annat upphandla konsulttjänster, designa enkäter och presentera resultatet för både offentliga beslutsfattare och representanter för det civila samhället. 

- Sen kom jag från privat sektor och det finns en del skillnader i styrning och organisation som är viktiga att lära sig.

Varför tycker du att man ska söka tjänsten som kvantitativ utredare?

- Det är verkligen stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet att lära nya saker, inte minst sätta sig in i våra två intressanta och viktiga politikområden - ungdomspolitik och politiken för det civila samhället. Jag tycker att tjänsten passar dig som 

  1. gillar att jobba med data och analys
  2. är bra på att uttrycka dig i text
  3. trivs med att arbeta självständigt, även om vi samarbetar en hel del också.

Vad kan vara bra att ha med sig från tidigare tjänster?

- Det är bra om du har jobbat med data innan och har erfarenhet av att skriva kod i något statistikprogram. Vi jobbar framför allt i Stata, så kan du det är det plus såklart! Men har du koll på ett liknande program eller språk så går det fort att lära sig. 

Till sist Karl, vad kan vara bra att veta om din avdelning på MUCF?

- Hos oss finns en ganska bred blandning av tidigare erfarenheter och kunskaper. Jag är till exempel utbildad nationalekonom och har bara jobbat hos privata arbetsgivare tidigare. Mina kollegor är både statsvetare och ekonomer och vi har även en utbildad journalist hos oss. En del kommer från universitetsvärlden och andra har jobbat på andra myndigheter tidigare. Vi är ett glatt gäng som hjälper varandra när det behövs!

Nyfiken på vilka rapporter Karl varit med och tagit fram? En av dem är Ett år av utmaningar. 


 

Grafik med citat av Emma Neuman: Genom den kunskap vi tar fram har vi möjlighet att påverka samhällsdebatten och politiska beslut

Hej Emma Neuman! 

Emma Neuman är utredare på MUCF sedan september 2019. För hennes del var det politikområdena ungas levnadsvillkor och civila samhällets villkor, som lät spännande. Det och möjligheten att få jobba med utredningar som är viktiga underlag för politiska beslut. 

Hur är det att jobba på MUCF?

- Det är väldigt roligt! På MUCF jobbar många som brinner för våra sakfrågor. Här finns en stark vilja att hjälpa och stötta varandra för att nå våra gemensamma mål. Jag upplever miljön som väldigt välkomnande och inkluderande.

- Det bästa med att vara utredare är att jag får jobba med intressanta och viktiga frågor. Att den kunskap vi tar fram ger oss möjlighet att påverka samhällsdebatten och politiska beslut. Våra rapporter får ofta bra genomslag och många aktörer hör av sig till oss och vill att vi kommer och berättar om våra resultat.

- En annan som jag uppskattar är att det är ett väldigt varierande jobb. Jag jobbar givetvis mycket med att göra analyser utifrån enkätdata och registerdata. Men jag är också ute mycket och presenterar våra resultat, representerar MUCF i olika nätverk, svarar på remiser, driver utvecklingsarbete och leder projekt. 

Vad har varit speciellt lärorikt under din tid på MUCF?

- Att sätta mig in i nya områden som jag inte kunde så mycket om, till exempel ungas inflytande och samhällsengagemang, men också utsatthet för hot och hat bland personer i det civila samhället. En utmaning som vi har är att vi har betydligt kortare tid för att genomföra projekt jämfört med vad jag tidigare varit van vid. Det ställer höga krav på mig som projektansvarig att kunna prioritera och bedöma vad som är rimligt att göra inom tidsramen. 

Varför tycker du att man ska söka den tjänsten som kvantitativ utredare?

- För att det är roligt, varierande och utvecklande. Du får möjlighet att jobba med spännande och samhällsviktiga frågor! Du får också vara med och ta fram nya rapporter tillsammans med kollegor som är väldigt engagerade i sitt arbete.

Vad kan vara bra att ha med sig från tidigare tjänster?

Det är viktigt att du har jobbat med analyser av olika typer av data tidigare och att du är väl förtrogen med olika kvantitativa metoder. Det är också viktigt att du har erfarenhet av att ta fram och skriva rapporter.

Till sist Emma, vad kan vara bra att veta om din avdelning?

Vi är en mix av utredare sett till både kompetensområden och arbetslivserfarenheter. Något som slagit oss är att (oproportionerligt) många av oss är intresserade av trädgård och odling!

 

Nyfiken på vilka rapporter Emma varit med och tagit fram? En av dem är Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet.