Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF idag - Ungas val av aktiviteter på fritiden – fri vilja eller skillnader i möjlighet?

Datum/tid:
Plats: Online, via YouTube

 

På MUCF idag den 16 mars kommer vi att ge en fördjupad bild av ungas fritid. Vi lyfter goda exempel på hur man på lokal nivå jobbar med att skapa förutsättningar för att ge unga en aktiv och meningsfull fritid. MUCF kommer tillsammans med experter inom området visa på vikten av detta arbete och HUR man kan arbeta för att skapa förutsättningar för unga. 

MUCF idag riktar sig till dig som jobbar med och för ungas fritid och ungas möjligheter på lokal och regional nivå samt inom civilsamhället. 

Att ta del av sändningen är kostnadsfritt.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det som tas upp i avsnittet. 

Ung idag rapporten om ungas fritid
Ungdomsenkäten LUPP  
EGL
MUCF:s webbutbildningar
ERAMUS+
Statsbidrag
BRÅ:s podd kring SSPF
MUCF dagarna