Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapsstöd inom hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande inom fritiden

unga personer i profil utomhus

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskapsunderlag och stödmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsförebyggande arbete för yrkesverksamma inom ungas fritid. Vi ska också genomföra kompetenshöjande insatser inom området. Uppdraget löper under två år och slutredovisas i mars 2026.

Unga i åldern 16–24 år är den grupp i samhället som är mest utsatta för våld. Pojkar är i större utsträckning utsatta för fysiskt våld och flickor är i större utsträckning utsatta för sexuellt våld och våld i nära relationer. Våld är något som många gånger kan förebyggas. Det är viktigt att vuxna som möter unga har rätt kompetens och goda förutsättningar att bemöta ungdomarna utifrån de ungas situation och förmåga. Det är centralt att fritidsledare och andra yrkesverksamma som möter unga på deras fritid står rätt rustade att kunna arbeta våldsförebyggande och bland annat motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Delrapporter:

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete