Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskrimineringsverksamheter 2021

Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2019

Framsida till rapporten Antidiskrimineringsverksamheter 2021 – Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2019.
Utgivningsdatum:
Sidor: 39

Ladda ner för utskrift

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter. Beskrivningarna är baserade på organisationernas egna uppgifter från antidiskrimineringsbyråernas återrapportering. Myndigheten har i denna uppföljning även gjort en särskild insats för att utreda vilka resultat och effekter som bidraget skapar. För att ge underlag till bedömningen av effekter har fyra antidiskrimineringsverksamheter intervjuats. De har valts ut för att vara representativa för den bredd av aktörer som erhåller bidrag för antidiskrimineringsverksamhet.

Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som organisationerna har rapporterat ligger väl i linje med bidragets syfte. Myndigheten bedömer också att bidraget till antidiskrimineringsbyråerna är av stor vikt för deras existens och verksamhet. Förhoppningen är att denna rapport ska ge regeringen ett relevant underlag för att bedöma hur bidragsgivningen till antidiskrimineringsverksamheter kan utvecklas.