Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF idag - Trygga platser för unga hbtqi-personer

Datum/tid

Missade du sändningen? Ingen fara, här finns den att titta på i efterhand.

Varför är det viktigt att arbeta för trygga och inkluderande platser för unga hbtqi-personer? 

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskaraktäristika. MUCF:s utredningar visar dock att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina liv. Det kan handla om begränsningar på fritiden, återkommande symptom på psykisk ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att känna sig trygga i hemmet och på offentliga platser. 

Hur kan du bidra till att skolan, fritiden och mötesplatser blir en trygg och inkluderande plats för alla unga?

Publikationer, verktyg och sajter som nämndes under sändningen