Hoppa till huvudinnehåll
 

Workshop om unga som varken arbetar eller studerar

Grafik med omslaget på rapporten Nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

För att kunna stödja kommuner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, erbjuder vi en halvdags workshop. Syftet med workshopen är att stärka det samordnade och individanpassade stödet i kommunen.

Vi testar ett digitalt koncept!

Med anledning av pandemin tar vi fram ett digitalt koncept för våra workshops och söker nu kommuner som är intresserade av att testa upplägget med oss.

  • Innehåll: Workshopen utgår från viktiga perspektiv för ett framgångsrikt arbete och kunskap om olika riskfaktorer. Tillsammans gör vi en nulägesanalys som undersöker era möjligheter, styrkor och utmaningar. Med er nya kunskap tar ni fram en handlingsplan för en långsiktig och hållbar utveckling.
  • Verktyg: Zoom, ni behöver inga förkunskaper eller licenser. Varje deltagare bör vara uppkopplad med en dator som har kamera. 

Målgrupp

Målgruppen är kommuners förvaltningschefer och strateger med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidsfrågor. För att kunna uppnå ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete är det viktigt att flertalet av dessa förvaltningschefer deltar

Vill du veta mer om vårt arbete med uvas? Kanske har din kommun behov av en workshop? Kontakta oss!

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: