Hoppa till huvudinnehåll
 

Workshop om unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

För att stödja kommuner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, erbjuder vi en digital halvdags workshop. Syftet med workshopen är att stärka det samordnade och individanpassade stödet i kommunen.

Målgrupp

Målgruppen är dels kommuners förvaltningschefer och strateger med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidsfrågor. Dels beslutsfattare och andra relevanta aktörer från samordningsförbund. För att uppnå ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete är det viktigt att flertalet av de funktioner som har beslutsmandat deltar

Om workshopen

Workshopen utgår från viktiga perspektiv för ett framgångsrikt arbete och kunskap om olika riskfaktorer. Tillsammans gör vi en nulägesanalys som undersöker era möjligheter, styrkor och utmaningar. Med er nya kunskap tar ni fram en handlingsplan för en långsiktig och hållbar utveckling.

Under hösten 2022 kommer MUCF erbjuda ett fördjupat workshop-koncept till samordningsförbund. Du kan redan nu anmäla intresse för ditt samordningsförbund.

Verktyg: Vi använder Zoom. Ni behöver inga förkunskaper eller licenser. Varje deltagare bör vara uppkopplad med en dator som har kamera. 

Intresseanmälan

Vill du veta mer om vårt arbete med uvas? Kanske har din kommun eller samordningsförbund behov av en workshop? Välkomna att höra av er till uvas@mucf.se.

    MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: