Hoppa till huvudinnehåll
 

Workshop om unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns cirka 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden?

För att stödja olika lokala aktörer i arbetet med att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar erbjuder MUCF tre digitala workshoppar. Varje workshop tar en halvdag. Syftet är att stärka det samordnade stödet till de unga som varken arbetar eller studerar.

Målgrupp

Vi erbjuder följande workshoppar:

  • Till enskilda kommuner. Målgruppen är kommuners förvaltningschefer och strateger med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidsfrågor, men även ansvariga politiker inom dessa områden såsom kommunchef och nämndsordföranden. För att uppnå ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete är det viktigt att flertalet av de funktioner som har beslutsmandat deltar.
  • Tillsammans med lokala samordningsförbund. Vi samlar de viktiga aktörerna i kommunen (som ovan) samt andra aktörer som ingår i de lokala samordningsförbunden såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården/regionen.

Om workshopen

Workshopserien fokuserar på att ge kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och hur effektiv samverkan kan byggas för att stötta målgruppen. Tillsammans gör vi en nulägesanalys av era lokala möjligheter, styrkor och utmaningar. Målet är att arbetet ska utmynna i en gemensam plan för hur ett långsiktigt och hållbart arbete med målgruppen skulle kunna se ut. 

Verktyg: Vi använder Zoom. Ni behöver inga förkunskaper eller licenser. Varje deltagare bör vara uppkopplad med en dator som har kamera. 

Intresseanmälan

Vill du veta mer om vårt arbete med uvas? Vill din kommun eller samordningsförbund delta i en workshopserie? Välkomna att höra av er till uvas@mucf.se.