Hoppa till huvudinnehåll
 

Digitalisering för alla?

Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället

Digitalisering för alla?
Utgivningsdatum:
Sidor: 53

Ladda ner för utskrift

Pandemin har inneburit en snabb digitalisering i hela samhället. Även stora delar av det civila samhället har digitaliserats, men det finns relativt liten kunskap om hur organisationerna och deras medlemmar påverkats av digitaliseringen.

Denna rapport syftar till att öka kunskapen om detta samt identifiera utmaningar och hinder samt positiva konsekvenser av digitaliseringen för civilsamhället. Ett särskilt fokus har lagts på att kartlägga konsekvenserna för unga (13-25 år), äldre (65+ år) och personer med funktionsnedsättningar.

Resultaten av studien visar att i allmänhet har organisationer på nationell och regional nivå klarat omställningen bättre, medan fragmentiseringen är större på lokal nivå. Den interna demokratin och påverkansarbetet har vanligen varit lättare att ställa om. Det har i många fall varit mer utmanande att bedriva verksamheten digitalt och att bibehålla verksamhetens sociala dimension. Studien visar också att digitaliseringen skapar nya former av inkludering och exkludering, som inte nödvändigtvis följer tidigare identifierade sociala grupper, som unga, äldre och personer med funktionsnedsättning, utan ger nya grupperingar.