Hoppa till huvudinnehåll
 

Engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna

Återrapportering om uppdraget att genomföra insatser för att främja förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna.

Engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna
Utgivningsdatum:
Sidor: 19

Ladda ner för utskrift

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Regeringens mål med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

I den här rapporten presenterar MUCF arbetet med regeringsuppdraget att genomföra insatser för att främja förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna.

MUCF har genomfört uppdraget i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsförbund.

Rapporten innehåller

  • hur samverkan med de nationella minoriteternas ungdomsförbunden genomförts
  • de insatser MUCF har gjort för att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för ungdomar från de nationella minoriteterna
  • slutsatser och förslag på fortsatt utveckling.