Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskrimineringsverksamhet

Collage av människor.

Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Bidraget ska gå till verksamheter som arbetar långsiktigt med avgiftsfri rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter samt med utbildningsverksamhet och opinionsbildning.

 

 • Ansökan öppnar: 1 augusti 2024
 • Ansökan stänger: 30 september 2024
 • Beslut meddelas: december 2024


Ansökan

Bidrag kan lämnas till organisationer och stiftelser där verksamheten:

 • drivs utan vinstsyfte
 • drivs med tydliga mål och metoder
 • drivs med långsiktig inriktning
 • drivs med personer som har kunskap om diskriminering och om de bestämmelser som gäller inom området
 • arbetar aktivt med samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Gör din ansökan i MUCF:s e-tjänst.

Det här kan bidraget gå till

Syftet med bidraget är att förebygga och motverka diskriminering inom samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Verksamheten ska bedrivas genom att ge avgiftsfri rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter.

Verksamheten ska också driva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier samt att ge allmän information och rådgivning. 

Bidraget är ett verksamhetsbidrag som ges för ett år i taget till långsiktigt inriktade verksamheter. Det kan inte ges till projekt eller enstaka aktiviteter.

De sju diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringsgrunderna är:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning och
 • ålder.

För att beviljas bidrag måste man arbeta aktivt med samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Prioriteringar

Vi prioriterar:

 • att verksamheterna är geografiskt spridda över hela landet
 • redan pågående verksamhet.

För närvarande finns 18 antidiskrimineringsbyråer.

Bidragets storlek

För verksamhetsår 2024 fördelas 28 miljoner kronor. Alla verksamheter får samma belopp.

Bidraget får användas till kostnader för personal, verksamhet, resor, kompetensutveckling samt administration och revision.

 Antidiskrimineringsverksamheterna får fördela bidraget på olika budgetposter efter verksamhetens behov. I redovisningen till oss måste däremot verksamheterna visa hur bidraget har använts.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.