Ung idag 2013 - Arbete och försörjning

Bild: 

Bling bling! Guldsmycke med präglad text: Ung idag  2013

Ung idag 2013 - Arbete och försörjning

Kapitel: Arbete och försörjning

Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande. Huvudområdet arbete och försörjning handlar om ungas etablering i arbetslivet, deras ekonomiska situation och relevanta offentliga stödsystem.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-18
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr