Hoppa till huvudinnehåll
 

Hur man överklagar beslut om bidrag

Den som vill överklaga ett beslut från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska ställa brevet till förvaltningsrätten. Brevet ska dock skickas eller lämnas till MUCF.

Postadress: MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4, Växjö
E-post: registrator@mucf.se

Brevet ska innehålla

  • Information om vilket beslut som överklagas.
  • Ange det diarienummer som står i beslutet och datumet för beslutet.
  • Motivering varför ni anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att MUCF ändrar sitt beslut.
  • Organisationsnummer, adress och telefonnummer till organisationen och till eventuellt ombud.
  • Brevet ska vara undertecknat av den eller de som har rätt att företräda organisationen.
  • Det är viktigt att de kontaktuppgifter som lämnas är aktuella. Om uppgifterna ändras behöver ni meddela MUCF det.
  • Om det finns handlingar som stöder överklagan så ska ni bifoga dem.

Tid för överklagande

MUCF måste ha fått ert brev med överklagan inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Annars kan överklagan komma att avvisas. Om sista dag för överklagandet infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästa vardag.