Hot, kränkningar och trakasserier

Bild: 

Hot, kränkningar och trakasserier

Slutrapport

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick den 25 juli 2013 ett uppdrag att förebygga hot, kränkningar och trakasserier på nätet. Här är slutrapporten från det uppdraget.

Ungefär hälften av unga i åldern 16–25 år har någon gång utsatts för kränkningar på nätet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-01-12

Sidantal: 

29
0:00 kr