Hoppa till huvudinnehåll
 

Kommunala stöd och bidrag till civilsamhällesorganisationer

Kommunala stöd och bidrag till civilsamhällesorganisationer
Utgivningsdatum:
Sidor: 53

Ladda ner för utskrift

Rapporten beskriver den kommunala bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer och speglar den mångfald som finns inom den kommunala sektorn och lyfter fram det utvecklingsarbete som pågår runtom i kommunerna.

Rapporten bidrar med kunskapsunderlag och inspiration till hur kommuner kan arbeta med att öka samsyn, enhetlighet, samordning och transparens i deras bidragsgivning till lokala civilsamhällesorganisationer.

Rapporten vänder sig till dig som vill veta mer om hur kommunerna arbetar med bidragsgivning och stöd till och samverkan med det civila samhällets organisationer och till dig som vill ta del av inspirerande exempel på olika former av styrning och samverkan som genomförs i kommuner.

I rapporten framkommer att flera kommuner efterfrågar mer kunskap om goda erfarenheter, inspiration från andra, information, utbildning samt metodstöd.

Kommunerna som har deltagit i undersökningen har besvarat enkätfrågor och i öppna frågor även beskrivit erfarenheter av utvecklingsarbete som rör bidragsgivning till civilsamhället. Kommunerna beskriver i rapporten:

  • Samordningen av bidrag i kommunerna
  • Olika bidrag som lokala civilsamhällesorganisationer kan söka
  • Dialogen och kontakten med de lokala civilsamhällesorganisationerna
  • Arbetet med förändring och förenkling av bidrag till civilsamhället