Hoppa till huvudinnehåll
 

Myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor

Det civila samhället är en värdefull resurs i många samhällsfrågor. Många myndigheter samverkar också med organisationer och ideella föreningar i frågor där de berörs eller där deras engagemang eller expertis kan tas tillvara.

För att stärka varandra samordnar MUCF ett nätverk av myndigheter. Syftet är dels att utbyta kunskap och erfarenheter, men också att utveckla myndigheternas arbete inom politiken för det civila samhället. Vi vill ge deltagarna i nätverket god kunskap om det civila samhället och bidra till att samverkan med representanter från civilsamhället blir så bra som möjligt för alla parter.