Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionerna och civilsamhället

Stöd och samverkan

Här ger regionerna inspirerande exempel på hur de arbetar för att skapa goda förutsättningar och villkor för det regionala civilsamhället.

Det sker bland annat genom samråd, dialogsträffar, bidragsgivning, olika överenskommelser och genom idéburna offentliga partnerskap (IOP).

Den europeiska koden för samverkan med civilsamhället är ett bärande verktyg för vår samverkan.
Region Jämtland Härjedalen.

Kulturenheten har initierat och sammankallar ett antal referensgrupper och nätverk för bland annat kulturarrangörer, musik- och teaterområdet.
Region Gotland.

Regionerna har kommit olika långt i samverkan med det civilsamhället och det finns potential att utveckla arbetet. Det finns en vilja till att utbyta erfarenheter och kunskap.