Hoppa till huvudinnehåll
 

Informationsinsatser och kunskapsstöd om sexuell utsatthet

MUCF fick 2024 regeringens uppdrag att utveckla och sprida informationsinsatser och kunskapsstöd i syfte att förebygga att unga utnyttjas för sexuella eller pornografiska ändamål, utsätts för sexuellt våld, övergrepp eller kränkningar såväl digitalt som fysiskt.

Insatserna och stödet ska enligt uppdraget ha särskilt fokus på att genom yrkesverksamma nå ungdomar som befinner sig i riskgrupp för att utnyttjas sexuellt, exempelvis unga hbtqi-personer, unga med funktionsnedsättning och barn och unga i samhällets vård. Stödet kan vidare avse både att utsättas och att utsätta någon annan. Uppdraget pågår till och med 2027.

Del av utbildningspaketet Rätt att veta!
Myndighetens insatser inom uppdraget genomförs som en del av utbildningspaketet Rätt att veta!. Utbildningspaketet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal med unga om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig.