Hoppa till huvudinnehåll
 

Informationsinsatser och kunskapsstöd om sexuell utsatthet

MUCF fick 2024 regeringens uppdrag att utveckla och sprida informationsinsatser och kunskapsstöd i syfte att förebygga att unga hbtqi-personer utnyttjas för sexuella eller pornografiska ändamål, utsätts för sexuellt våld, övergrepp eller kränkningar såväl digitalt som fysiskt. Uppdraget pågår till 2026.

Del av utbildningspaketet Rätt att veta!
Myndighetens insatser inom uppdraget genomförs som en del av utbildningspaketet Rätt att veta!. Utbildningspaketet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal med unga om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig.