Ideella föreningars villkor 2018

Bild: 

Framsida på Ideella föreningars villkor 2018. Bild: en grupp människor på ett torg, fotograferade ovanifrån

Ideella föreningars villkor 2018

Uppföljning av principerna för det civila samhället

Årets rapport beskriver hur ideella föreningars villkor skiljer sig åt utifrån de sex principerna: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Rapporten bygger på en enkät som drygt 1 100 organisationer har svarat på. Den belyser också villkoren för idrotts-, kulturföreningar och intresseorganisationer.

Tabellbilaga

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89027-02-2

Utgivningsdatum: 

2019-05-21

Sidantal: 

62
0:00 kr