Ideella föreningars villkor 2018

Bild: 

Framsida på Ideella föreningars villkor 2018. Bild: en grupp människor på ett torg, fotograferade ovanifrån

Ideella föreningars villkor 2018

Uppföljning av principerna för det civila samhället

Årets rapport beskriver hur ideella föreningars villkor skiljer sig åt utifrån de sex principerna: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Rapporten bygger på en enkät som drygt 1 100 organisationer har svarat på. Den belyser också hur villkoren för föreningar, som endast är verksamma på lokal nivå, skiljer sig åt jämfört med de som också är verksamma på nationell eller internationell nivå.

Tabellbilaga

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89027-02-2

Utgivningsdatum: 

2019-05-21

Sidantal: 

62
0:00 kr