Hoppa till huvudinnehåll
 

Ideella föreningars villkor 2018

Uppföljning av principerna för det civila samhället

Framsida på Ideella föreningars villkor 2018. Bild: en grupp människor på ett torg, fotograferade ovanifrån

Ideella föreningars villkor 2018

Utgivningsdatum:
Sidor: 62

Ladda ner för utskrift

Beställ

Årets rapport beskriver hur ideella föreningars villkor skiljer sig åt utifrån de sex principerna: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Rapporten bygger på en enkät som drygt 1 100 organisationer har svarat på. Den belyser också villkoren för idrotts-, kulturföreningar och intresseorganisationer.

Tabellbilaga