Hoppa till huvudinnehåll
 

Ideella föreningars villkor 2018

Uppföljning av principerna för det civila samhället

Årets rapport beskriver hur ideella föreningars villkor skiljer sig åt utifrån de sex principerna: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Rapporten bygger på en enkät som drygt 1 100 organisationer har svarat på. Den belyser också villkoren för idrotts-, kulturföreningar och intresseorganisationer.

Tabellbilaga