Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga

Bild: 

Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga

Vad utvärderingar och utvärderare säger om ungdomsprojekt delfinansierade av Europeiska socialfonden

Rapporten handlar om utvärderingsmetoder som används inom ungdomsprojekt med stöd från Europeiska socialfonden. Genomgången av utvärderingarna visar att det är svårt att analysera projektens metoder och arbetssätt och vilka effekter dessa får. Temagruppen Unga föreslår olika sätt att underlätta utvärderingsarbetet och på så sätt få bättre kunskap om projektens resultat.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-05-08

Sidantal: 

90
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr