Hoppa till huvudinnehåll
 

Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga

En samlad analys av 61 utvärderingar av ungdomsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden 2007-2013

Detta är en publikation från Temagruppen Unga i arbetslivet. Vi samlar in och sprider erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till unga och medfinansieras av Europeiska socialfonden under perioden 2007-2013. 2012 gav Temagruppen Unga i arbetslivet ut rapporten Utvärdering av arbets- marknadsprojekt för unga som var ett första försök till att aggregera resultaten från ett 20-tal utvärderingar av enskilda projekt. Denna rapport är en metaanalys av 61 utvärderingar genomförd av Tranqvist Utvärdering på uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet.