Tid för aktivitetsersättning för unga!

Bild: 

Omslag till rapporten Tid för aktivitetsersättning för unga

Tid för aktivitetsersättning för unga!

Sammanfattning av studier, relevanta perspektiv och erfarenheter från socialfondsprojekt

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat markant sedan 2003. Rapporten ger en helhetsbild av systemet med aktivitetsersättning, hur det fungerar och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att stötta unga vidare i studier eller till arbete.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-10-27

Sidantal: 

76
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr