Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödjande och stärkande

Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer

Omslag till rapporten Stödjande och främjande
Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Ungas egna berättelser om vad de upplever eller upplevde som stärkande i sin hbtq-identitet under tiden de gick i grundskolans senare år eller i gymnasiet. Vad har människor runt dessa unga gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva? I skriften har vi sammanställt svaren på en webbenkät från 145 unga personer. Som en bakgrund till ungas röster om främjande faktorer presenterar vi även statistik om ungas hälsa och levnadsvillkor.

Unga hbtq-personers berättelser

Ta gärna del av filmen där några unga berättar om vad som hjälper dem att må bra och att kunna vara sig själva. Filmen är baserad på studien och är ett samarbete mellan oss och RFSL Ungdom. 

English subtitles