Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till rapporten Stödjande och främjande

Stödjande och stärkande

Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Stödjande och stärkande

Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer

Ungas egna berättelser om vad de upplever eller upplevde som stärkande i sin hbtq-identitet under tiden de gick i grundskolans senare år eller i gymnasiet. Vad har människor runt dessa unga gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva? I skriften har vi sammanställt svaren på en webbenkät från 145 unga. Som en bakgrund till ungas röster om främjande faktorer presenterar vi även statistik om ungas hälsa och levnadsvillkor.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: