Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisa bidrag för barn- och ungdomsorganisation

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts. Nedan anges de krav vi ställer på redovisning för dig som fått organisations- eller verksamhetsbidrag.

Dags att redovisa bidraget

Ni ska redovisa hur ni har använt bidraget senast året efter det verksamhetsår som ni har fått bidrag för. Om ni till exempel har fått bidrag för verksamhetsåret 2023 ska ni redovisa det senast den 1 september 20241.

Redovisningen lämnas i MUCF:s e-tjänst där du gjorde din ansökan. Redovisningen lämnas i samband med ny ansökan.

Om ni inte vill göra en ny ansökan ska ni istället skicka redovisningen till registrator@mucf.se.

Redovisningens innehåll

  • Ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning).
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsberättelse
  • Antalet medlemmar

Betala tillbaka

De pengar som ni inte har använt under året ska ni betala tillbaka. Om bidraget inte har använts enligt myndighetens beslut eller om ni inte har lämnat in en fullständig redovisning, kan organisationen också behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget. Om bristerna i den ekonomiska redovisningen är stora kan det leda till att vi avslår en ny ansökan om bidrag.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

  • 2023: 52 500 kronor
  • 2024: 57 300 kronor

Frågor om redovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen.