Lika jämt

Bild: 

Lika jämt

Under 2008 och 2009 har Ungdomsstyrelsen gett bidrag till över 160 projekt för stöd till kvinnors organisering och jämställdhet. Många av de resultat och redovisningar av projekten som kommer till Ungdomsstyrelsen är intressanta att sprida till ideella organisationer och andra som har intresse av kvinnorätts- och jämställdhetsfrågor. För att levandegöra några av dessa projekt har Ungdomsstyrelsen valt att med hjälp av journalisten Katarina Bjärvall och fotografen Robert Blombäck göra några reportage.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2011-02-01

Sidantal: 

28
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr