Hoppa till huvudinnehåll
 

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

Delredovisning av regeringsuppdrag Ku2020/02624

Omslagsbild på rapporten
Utgivningsdatum:
Sidor: 40

Ladda ner för utskrift

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige. I huvudsak genom vägledningen Youmo i praktiken och utbildningspaketet Rätt att veta!. Båda dessa har en nära koppling till innehåll på sajten Youmo.se. Arbetet har därför skett i nära samverkan med UMO, som utvecklat och förvaltar sajten.
Insatserna har fokuserat på att ge vuxna som möter unga som är nya i Sverige stöd i hur de kan samtala med unga.

Under året har vi utvecklat utbildningspaketet Rätt att veta!. En ny film om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck samt två nya digitala moduler har producerats. Vi har också genomfört två digitala seminarier. Arbetet med att ta fram en ny webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck har dessutom påbörjats.

MUCF bedömer att de insatser som genomförts haft goda effekter, både för unga som är nya i Sverige och för de vuxna som möter dem. Trots genomförda insatser finns det dock många unga som inte får den kunskap de har rätt till. Många vuxna saknar också kunskap om hur de kan prata med unga de möter. Det är därför vår bedömning att det finns ett behov av att fortsätta sprida och utveckla det stöd som myndigheten tagit fram.