Projekt Jämställdhet

Bild: 

Omslag till rapporten Projekt Jämställdhet

Projekt Jämställdhet

En uppföljning av Ungdomsstyrelsens jämställdhetsprojekt och förslag på en mall för framtida resultatuppföljningar

I den här rapporten presenterar vi hur Ungdomsstyrelsens statsbidrag till jämställdhetsprojekt har använts och vilka resultat och effekter projektbidraget kan leda till. I rapporten presenteras också en intervjustudie med företrädare för projekten. Rapporten ger en intressant bild av den mångfald av insatser som görs inom jämställdhetsområdet av de ideella organisationer som fått statliga projektbidrag för ändamålet de senaste åren.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-02-28
0:00 kr