Hinder och möjligheter

Bild: 

Omslag till rapporten Hinder och möjligheter. Illustration av trafikskylt föreställande en grind.

Hinder och möjligheter

Ungas övergång till arbetslivet i tre kommuner

Studie om utmaningar, hinder och möjligheter för unga med etableringssvårigheter. Studien belyser även eventuella skillnader i etableringsförutsättningar beroende på var man som ung bor och vilket kön man har.
Resultaten bygger på intervjuer med 19 arbetslösa unga i åldern 17‒30 år och 30 personer med relevans för ungas etableringsmöjligheter i kommunerna Malmö, Växjö och Ljusnarsberg.

Författare: Martin Kvist & Jonas Olofsson

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-02-27
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr