Hoppa till huvudinnehåll
 

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Romska flaggan

Det här bidraget riktar sig till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser för romer.

Ansökan

Ansökan har stängt.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. 

Prioriteringar

MUCF prioriterar särskilt projekt

  • som involverar romska flickor och kvinnor
  • som utförs i samarbete med en kommun eller en region.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska vara en organisation utan vinstsyfte som är demokratiskt uppbyggd och följer demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget kan inte användas till organisationens ordinarie verksamhet.

Läs noga igenom de fullständiga krav som ni måste uppfylla som finns i regeringens förordning innan ni påbörjar er ansökan.

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag (pdf, 3 sidor) innan ni ansöker.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 1,9 miljoner kronor i den här utlysningen. 

Hur mycket ni kan få i bidrag beror på vad ert projekt beräknas kosta att genomföra.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta någon gång mellan den 1 september och den 31 december 2022 och får hålla på i högst tolv månader.

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst

Samma system används sedan när ni ska redovisa projektet. Projektet ska vara redovisat senast tre månader efter avslutat projekt. 

Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Det är viktigt att ni kan svara på frågor i sommar

När ansökan har stängt och vi börjar bedöma ansökningarna som kommit in kan det hända att vi behöver be er komplettera vissa uppgifter och behöver få svar snabbt. 

Då skickar vi i regel ett mejl till den som står som kontaktperson i MUCF:s e-tjänst där ni gjorde i er ansökan. 

Se därför till att ni har aktuella kontaktuppgifter till den som kan svara på frågor i sommar. 

Ni kan ändra kontaktuppgifter och kontaktperson under handläggningens gång. Instruktioner för att ändra kontaktuppgifter (pdf, 5 sidor).

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: