Hoppa till huvudinnehåll
 

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Romska flaggan. Foto: Mikael Good

Det här bidraget syftar till att främja romers hälsa. Det riktar sig främst till romska organisationer men kan även sökas av andra organisationer i civilsamhället som har en god förankring bland romer.

Ansökan

  • Ansökan öppnar: 2 januari 2024
  • Ansökan stänger: 15 februari 2024  (ansökan kan skickas in fram till 23.59 denna dag)
  • Beslut meddelas: första halvan av juni 2024

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. 

Prioriteringar

MUCF prioriterar särskilt projekt

  • som involverar romska flickor och kvinnor
  • som utförs i samarbete med en kommun eller en region.

Däremot kan ni inte söka bidrag för projekt som riktar sig till EU-migranter.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska vara en organisation utan vinstsyfte som är demokratiskt uppbyggd och följer demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget kan inte användas till organisationens ordinarie verksamhet.

Läs noga igenom de fullständiga krav som ni måste uppfylla som finns i regeringens förordning innan ni påbörjar er ansökan.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 1,9 miljoner kronor i den här utlysningen.

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 15 juni, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ni kan ansöka om fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja vidareutveckla ert projekt så finns det möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta - max tre år totalt.

Ni ansöker om ett år i taget och måste svara på alla de frågor som ställs (även om ni svarat på samma fråga tidigare år). I ansökan behöver ni tydligt beskriva hur projektet ska utvecklas jämfört med föregående år.

Att ni beviljats bidrag ett år innebär inte att ni med säkerhet kommer att beviljas bidrag kommande år.

Ansökan

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på när ni gör en ansökan.

Har ni två eller flera pågående MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas vid en ny ansökan. 

Frågor och svar, checklista och film

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidrag.

projektbidragssidan finns information om vad ett projekt är, en checklista för vad som är bra att tänka på för dig som ska söka bidrag och en film där handläggare från MUCF berättar om projektbidragen.

Funderar ni på att samverka med andra?

Här hittar du MUCF:s samverkansmodell som ger dig tips och råd om hur du kan samverka med andra organisationer.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.