Ungdomar, fritid och hälsa

Bild: 

Ungdomar, fritid och hälsa

En forskningsöversikt om fritidens skydds- och riskfaktorer

I detta kompendium går utredaren Merike Lidholm igenom aktuell forskning på fritidsområdet, redogör för sambanden mellan fritid och hälsa samt fritidens risk- och skyddsfaktorer. Hon tar också upp möjligheter och dilemman med att se fritiden som en hälsofrämjande insats för ungdomar. Kompendiet ingår även som kapitel i Ungdomsstyrelsens regeringsrapport Fokus 07 om ungas hälsa.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89050-99-0

Utgivningsdatum: 

2007-11-26

Sidantal: 

32
0:00 kr