Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhällets (nya?) roller för att motverka hemlöshet

Avrapportering av en uppföljande studie

Uppföljande rapport om civilsamhällets (nua+) roller för att motverka hemlöshet
Utgivningsdatum:
Sidor: 26

Ladda ner för utskrift

Under de senare åren har civilsamhällesorganisationer rapporterat om att efterfrågan på deras insatser ökat och vi har även sett en ökande hemlöshet under de senaste decennierna. Syftet med projekt som avrapporteras i denna rapport är att bidra med kunskap om det civila samhällets roller inom hemlöshetsfältet under 2020-talet samt om och hur dessa har förändrats sedan slutet av 1990-talet.

Den empiriska studien består av intervjuer med företrädare för civilsamhällesorganisationer som arbetar inom hemlöshetshetsfältet i Stockholm och Göteborg, kompletterat med relevanta dokument. Studien utgör en uppföljning av en liknande studie som genomfördes i slutet av 1990-talet. I rapporten diskuteras civilsamhällets organisationers roller, framför allt i relation till det offentliga välfärdssystemet, inom hemlöshetsfältet. Studien visar att civilsamhällets organisationer har en väsentlig roll som ett första steg – en förmedlande länk – till det offentliga välfärdssystemet. Behov som tillkommit i länkningen är bland annat juridisk rådgivning och stöd i att navigera i de allt mer digitala offentliga välfärdssystemen.

Rapporten visar också att en förstärkning av organisationernas ”nisch” som ett extra socialt skyddsnät för individer som har hamnat utanför eller har begränsad rätt till offentlig välfärd har skett.