Antidiskriminerings -verksamheter

Bild: 

Omslag till Antidiskrimneringsverksamheter

Antidiskriminerings -verksamheter

Resultat och effekter 2016

Om hur stödet för verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har använts.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-06-07
0:00 kr