Hoppa till huvudinnehåll
 

Barn och unga som utsatts för brott

Kort analys av Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Omslag - Blå text på turkos bakgrund
Utgivningsdatum:
Sidor: 5

Ladda ner för utskrift

Tillsammans med Barnombudsmannen har MUCF tagit fram en kort analys över barn och ungas utsatthet för brott för att öka medvetenheten om barn och ungas utsatthet. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt fri från våld och trakasserier.

Nästan hälften av alla elever i årskurs 9 uppger att de utsatts för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott. Vilken typ av brott som barn och unga utsatts för skiljer sig mellan killar och tjejer.

Många unga är också otrygga. Andelen unga i åldern 16–24 år som känner sig otrygga i det egna bostadsområdet när de går ut ensamma på kvällen samt de som helt avstår att gå ut var 33 procent år 2020. Det finns en skillnad mellan killar och tjejer som inte tycks minska över tid. År 2020 var andelen större bland tjejer än bland killar, 44 respektive 20 procent. Analysen bygger på statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) och deras undersökningar Nationella Trygghetsundersökningen och Skolundersökningen om brott.