Hoppa till huvudinnehåll
 

Barn- och ungdomsorganisationer

Collage med bilder av barn och unga.

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Ansökan

 • Ansökan öppnar: 5 juni 2024
 • Ansökan stänger: 1 september 2024
 • Beslut meddelas: december 2024

Ni ansöker i MUCF:s e-tjänst.

Dessa kan söka bidraget

Barn- och ungdomsorganisationer.

Krav på organisationerna

För alla barn- och ungdomsorganisationer som kan få organisationsbidrag krävs att:

 • Medlemskapet är frivilligt.
 • Organisationen har haft verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan.
 • Minst 60 procent av organisationens medlemmar är från 6 år till 25 år. Detta gäller både totalt sett för hela organisationen och i respektive medlemsförening.
 • Organisationen ska, totalt sett, ha minst 1000 medlemmar som är från 6 år till 25 år.
 • Det finns medlemsföreningar i minst fem län.

Andra regler för medlemsantal och geografisk spridning gäller för:

Barn- och ungdomsorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning:

 • Organisationen ska ha minst 200 medlemmar som är mellan 6 och 25 år
 • Det finns medlemsföreningar i minst tre län.

Barn- och ungdomsorganisationer som företräder nationella minoriteter i Sverige:

 • Organisationen ska ha minst 200 medlemmar som är från 6 år till 25 år.
 • Organisationen ska ha lokalt förankrad verksamhet med tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till organisationens medlemmar.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. 

Det här kan bidraget användas till

Bidraget kan användas för löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidraget varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. 2023 delades närmare 262 miljoner kronor ut till 110 barn- och ungdomsorganisationer.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.