Uppdrag om jämställdhet

Bild: 

Omslag till Uppdrag om jämställdhet

Uppdrag om jämställdhet

Slutrapport

Om hur vi har arbetat med att stimulera och stötta kommuner att utveckla ett sammanhållet våldspreventivt arbete riktat mot unga.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-09-03

Sidantal: 

59
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr