För och med unga

Bild: 

Omslag till Handboken För och med unga

För och med unga

Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten

En handbok till förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner som vill utveckla ett helhetsperspektiv på ungdomspolitiska frågor.

(Denna pdf-fil är inte helt och hållet tillgänglig men vi kommer snart att uppdatera den till en tillgänglig version.)

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-02-06

Sidantal: 

36
0:00 kr