= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsida Fokus18 - Vilka ska med?
Ungas sociala inkludering i Sverige

Enkätens resultat visar att det finns skillnader i känslan av inkludering mellan olika grupper. Unga i landsbygder och utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Under fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva. Beskrivningar skiljer sig på flera sätt från hur jämnåriga i städer ser på sin situation.

0:00 kr
Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
En studie om projekt för ökat valdeltagande
0:00 kr
Återrapportering av MUCF:s bidrag till Lokala resurscenter för beviljade projekt 2016
0:00 kr
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Framsidan på Youmo-handledningen
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet
0:00 kr
Omslag till rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället
Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta
0:00 kr