Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Stöd för ansökare

Funderar ni på att genomföra ett projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren? Här hittar ni resurser och verktyg som är användbara när ni planerar, genomför och utvärderar era projekt.


Vad gäller för att söka bidrag inom Erasmus+?

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om programmets mål och prioriteringar, vilka bidrag som går att söka och vilka villkor som gäller, samt hur du gör för att ansöka om bidrag inom de olika programdelarna. 

Programhandledning Erasmus+

Vad gäller för att söka bidrag inom Europeiska solidaritetskåren?

I programhandledningen för Europeiska solidaritetskåren kan du läsa mer om programmets mål och prioriteringar, vilka bidrag som går att söka och vilka villkor som gäller, samt hur du gör för att ansöka om bidrag. 

Programhandledning Europeiska solidaritetskåren

Aktuellt just nu - EU-tips

Är du nyfiken på internationella utbildningar som kan främja ditt jobb med unga? MUCF tipsar regelbundet om aktuella evenemang eller utlysningar som är relaterade till EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 

Läs mer här.

Prata EU med unga

MUCF genomför utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten hos unga i EU-frågor. Som inspiration och vägledning tar vi fram olika former av stöd för de som jobbar med unga, för att hitta nya sätt att engagera. Verktygslådan Prata EU rymmer en webbutbildning, interaktiva metoder och övningar, publikationer, presentationer, filmer och mer därtill.

Läs mer här.

Välkommen med i kommunnätverket!

MUCF har startat ett nätverk för kommuner som är intresserade av att arbeta strategiskt med EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetkåren.

Läs mer här.

Q! App

Q! App är en online plattform som hjälper dig att planera, utvärdera och följa upp kvalitén på internationella projekt inom ungdomssektorn. Appen är flerspråkig och finns även på svenska.

Läs mer här.

RAY-nätverket

Ray-nätverket, Research-based Analysis of European Youth Programmes, är ett europeiskt nätverk som utvärderar och analyserar effekterna på deltagare och projektledare av att delta i EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer här.

Youthpass

Youthpass är ett europeiskt verktyg för erkännande av ungdomars läranderesultat och ungdomsarbetares deltagande i projekt som stöds genom Erasmus+. Alla som har genomfört en aktivitet inom programmet Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har rätt att få ett Youthpass.

Läs mer här.

Projektexempel

Behöver ni inspiration för er projektidé? Det kan hjälpa att titta på vad andra har gjort. På den här sidan samlar vi korta videofilmer från några projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer här.