Dialog om det civila samhällets villkor

Bild: 

Dialog om det civila samhällets villkor

Ett partsgemensamt forum och organisationernas syn på politiken för det civila samhället 2011

Rapport om det partsgemensamma forumet och organisationernas syn på politiken för det civila samhället 2011.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-03-30

Sidantal: 

76
0:00 kr