Öva och ta ställning

Bild: 

Omslag till Öva och ta ställing

Öva och ta ställning

En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

I utvärderingen kommer ungdomar, lärare, politiska ungdomsförbund och andra till tals om skolvalen.
Den innehåller också rekommendationer inför nya skolval.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-03-19

Sidantal: 

68
0:00 kr