Hoppa till huvudinnehåll
 

Ung idag 2018

En studie med utgångspunkt i fem ungdomspolitiska indikatorer

ung idag 2018 ikon
Utgivningsdatum:
Sidor: 27

Ladda ner för utskrift

Ungdomspolitikens mål är att skapa förutsättningar för unga i åldern 13−25 att ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor och Ung idag 2018 utgör ett led i detta arbete. Rapporten visar att levnadsvillkoren för unga som helhet är goda men också att villkoren skiljer sig systematiskt mellan olika grupper av ungdomar. Indikatorerna pekar tydligt på att etableringen på arbetsmarknaden är svårare för unga som är födda utrikes. Detta gäller särskilt unga tjejer, trots att de i större utsträckning än killar fullföljt en gymnasieutbildning. Arbetet med denna rapport har genomförts av Marit Gisselmann, avdelningen för utveckling och analys.