Hoppa till huvudinnehåll
 

Årsredovisning 2023

Framsida på MUCF:s årsredovisning 2023
Utgivningsdatum:
Sidor: 132

Ladda ner för utskrift

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Myndigheten verkar för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap, bidra till samordning av statliga insatser, samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, fördela statsbidrag och främja internationellt samarbete och mobilitet.

MUCF är en hbtq-strategisk myndighet, med uppdraget att främja ungdomars lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Myndigheten har också till uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv och motverka diskriminering i sin verksamhet.

Vill du ta del av fler årsredovisningar från föregående år? Du hittar alla här.