Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsenkäten LUPP

LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Ungdomsenkäten genomförs varje höst i oktober och november, men arbetet med planering och förberedelser börjar våren innan.

Ansökan till LUPP 2022 är stängd

I höst genomförs LUPP runt om i landet igen. I år deltar 23 kommuner och en region.

Ny uppdaterad enkät 2022

Ungdomsenkäten LUPP är ett beprövat koncept som vi vet fungerar hos många kommuner runt om i landet. Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga. Var med och ge unga möjligheten att svara på en uppdaterad och aktuell enkät som vi vet fungerar. Att den dessutom är kostnadsfri för er att delta i, gör LUPP unik.

Varför delta i LUPP?

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna är indelade i kapitel om: 

 • Fritid
 • Skola
 • Familjen
 • Hälsa 
 • Trygghet
 • Samhälle och demokrati
 • Arbete
 • Framtid

Ungdomsenkäten LUPP kan användas för att:

 • skaffa kunskap om unga
 • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
 • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
 • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Praktisk information

LUPP finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Enkäten finns för tre olika åldersgrupper: 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år.

Alexandra svarar på vanliga frågor om LUPP!

En av dem som jobbar med LUPP på MUCF är Alexandra Winberg. Varje år svarar hon och hennes kollegor på massor med frågor från deltagande kommuner och regioner. Nu har vi samlat några av dem på film! Hittar du inte svaret på just din fråga är du givetvis välkommen att kontakta oss via lupp@mucf.se.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: