Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsenkäten LUPP

LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Ungdomsenkäten genomförs varje höst i oktober och november, men arbetet med planering och förberedelser börjar våren innan.

LUPPföljning 2019–2022

I rapporten LUPPföljning 2019-2022 kan du ta del av inspiration och lärande hur andra kommuner arbetar med LUPP. Rapporten har gjorts genom en enkätundersökning till de kommuner som genomförde LUPP-undersökningen under perioden 2019–2022 samt genom femton djupintervjuer med erfarna kommuner som genomfört LUPP-undersökningen två eller fler gånger tidigare. 

LUPPföljning 2019-2022

Kommuner och regioner som medverkar i LUPP 2024

2024 deltar följande kommuner i LUPP. 

Kommuner som genomför LUPP 2024 (A-Ö)
 • Arvidsjaurs kommun
 • Avesta kommun
 • Borgholm kommun
 • Borlänge kommun 
 • Emmaboda kommun
 • Falköping kommun
 • Falu kommun
 • Forshaga kommun
 • Gagnefs kommun
 • Halmstads kommun
 • Hedemora kommun
 • Hultsfreds kommun
 • Hylte kommun
 • Högsby kommun
 • Jokkmokks kommun
 • Kalmar kommun
 • Kalmarsunds gymnasieförbund
 • Kramfors kommun
 • Laholms kommun
 • Landskrona kommun
 • Leksands kommun
 • Ludvika kommun
 • Lycksele kommun
 • Mora kommun 
 • Mönsterås kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Nybro kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Olofströms kommun
 • Orsa kommun 
 • Osby kommun
 • Oskarshamns kommun 
 • Rättviks Kommun
 • Skara kommun
 • Skultuna (Västerås)
 • Smedjebackens kommun
 • Sundsvalls kommun
 • Säters kommun 
 • Timrå kommun 
 • Torsås kommun
 • Vansbro kommun 
 • Vimmerby kommun 
 • Västerviks kommun 
 • Växjö kommun 
 • Ånge kommun
 • Älvdalens kommun
 • Örnsköldsviks kommun
 • Övertorneå kommun
 

Få svar på åtta olika ämnen genom LUPP!

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna är indelade i kapitel om: 

 • Fritid
 • Skola
 • Familjen
 • Hälsa 
 • Trygghet
 • Samhälle och demokrati
 • Arbete
 • Framtid

Anpassad LUPP för elever med särskilda behov

Många kommuner har efterfrågat en anpassad LUPP och 2023 är första året då vi erbjuder denna möjlighet så att fler unga kan göra sin röst hörd och berätta om sina levnadsvillkor. Anpassad LUPP har färre och förenklade frågor och minskat antal svarsalternativ. I enkäten har vi även tagit bort abstrakta begrepp och erbjuder möjlighet till bildstöd.

Ungdomsenkäten LUPP kan användas för att:

 • skaffa kunskap om unga
 • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
 • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
 • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Praktisk information

LUPP finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Enkäten finns även på flera av våra minoritetsspråk.

Enkäten finns för tre olika åldersgrupper: 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år.

Vanliga frågor och om LUPP

Vem ansvarar för vad?

Arbetet med LUPP är ett samarbete mellan MUCF, kommuner och regioner med det gemensamma målet att skapa goda levnadsvillkor för unga. MUCF har ett övergripande ansvar. Kommuner och regioner har ansvar för andra delar i processen. 
Data som samlas in, äger vi gemensamt för att bidra till kunskap om unga på lokal och nationell nivå. 
MUCF:s ansvar är att hjälpa till med formuleringen kring egna frågor och att översätta de egna frågorna. MUCF bygger och utvecklar pappers- och webbenkäter, samt erbjuder råd och stöd genom informationsträffar, så kallade Hotspots under hela året. MUCF ansvarar för att LUPP-portalen och tekniska plattformar för webbenkät fungerar.
Ert ansvar som kommun handlar om att se till att organisationen och skolorna vet att enkäten ska genomföras och varför. Att genomföra enkäten rent praktiskt, att ta fram och analysera resultaten, att återkoppla och sedan att sprida resultaten till berörda parter, framför allt till unga. Genomföra insatser kring resultaten och sedan att återigen följa upp och se, vad hände sen?

Vad är insamlingsinfo och vad ska finnas med där?

Insamlingsinfo är en viktig källa till information när MUCF bygger era enkäter. MUCF skickar ut en länk till er, där ni fyller i all information och skickar tillbaka. Det ni ska fylla i är: 

 • Namn, telefonnummer och e-post till er kontaktperson 
 • Vilken eller vilka enkäter ni vill använda, vilka åldersgrupper som ska svara på enkäten. 
 • Vilka årskurser och skolor som ska finnas med som svarsalternativ. 
 • Namn på skolor eller bostadsområde (om ni har valt att ta med det) 
 • Egna frågor som ni vill ha med. 
 • Vilka språk ni ska använda och erbjuda enkäten till era ungdomar. 
Kan vi genomföra enkäten när som helst?

Nej, genomförandet av enkäterna sker under insamlingsperioden som är den första oktober till den sista november varje år. Insamlingsperioden ligger på hösten på grund av att det behöver göras en del förberedelsearbete innan enkäten kan genomföras på ett bra sätt. Kommuner ska hinna förankra enkäten och arbetet både hos ungdomar som ska genomföra enkäten och hos politiker och tjänstepersoner som sedan förväntas ta emot och använda resultatet. Det är även bra om kommuner hinner planera in en uppföljning hur ni ska sprida resultatet och vilka insatser som ska göras när ni får resultatet. MUCF finns hela tiden för att ge kommuner stöd i processen. Genom informationsträffar, mejl eller telefon försöker vi underlätta ert arbete för att få ett så bra genomförande och resultat som möjligt. 

Finns det möjlighet att lägga till frågor som inte redan finns med i enkäten?

Det går bra att ha med tre egna frågor i enkäten. Det kan vara envalsfråga eller flervalsfråga eller en fråga som kräver fritextsvar. Det viktigaste när det gäller egna frågor är att alla som gör enkäten ska kunna svara på dem. MUCF hjälper gärna till och bollar formulering av frågor och svarsalternativ och ett generellt upplägg för hur ni får ut mest av era frågor. Även de egna frågorna översätts om ni är i behov av det. 

Går enkäten att genomföra både digitalt och via pappersenkät?

LUPP är i grund och botten en webbenkät men det finns möjlighet att använda pappersenkäter till de som det passar bättre. Ni skriver själva ut era pappersenkäter när ni har fått länkarna till webbenkäterna från oss. Det ni ska tänka på är att svaren från pappersenkäterna behöver fyllas in i webbenkäterna för att komma med i det samlade resultatet. Detta måste göras innan den 30:e november när insamlingsperioden är slut. Det är viktigt att ni tar med detta i ert planeringsarbete eftersom det kan ta en stund att fylla i om det är många pappersenkäter. 
Webbenkäten skickas ut via länk till den som är kontaktperson. Kontaktpersonen får sedan skicka länken till berörda parter i er kommun. Länken är knuten till LUPP-portalen och det är där alla resultaten samlas. Webbenkäten går att genomföra på alla digitala plattformar, men använd inte för små plattor eller mobiltelefoner, då man kan behöva zooma in och ut och det kan vara svårt att få en helhetsbild över enkäten. Tänk också på att en stabil uppkoppling är en förutsättning för att jobba med enkäten. 

Går det att pausa enkäten när man börjat svara på frågorna?

Ja det går. De som har behov av att pausa enkäten för att kunna gå tillbaka och svara vid senare tillfälle har möjlighet att använda sig av personliga lösenord. För att få ett lösenord kan ni antingen gå in i er LUPP-portal och klicka på lösenord och ladda hem så många som ni behöver, eller hör av er till oss på e-post lupp@mucf.se och beställ de lösenord ni behöver. 
Tänk på att bara beställa de lösenord ni faktiskt behöver!
 

Kan vi se hur många som svarat på enkäten under tiden den genomförs?

Ja, i er LUPP-portal kan ni följa hur många som har svarat på enkäten i realtid. Ni kan ser hur många som har svarat totalt och hur många som har svarat på en viss skola eller ett visst bostadsområde. Tänk på att ställa in rätt tidsperiod under antal svarande så att ni får aktuella siffror. I LUPP-portalen kan ni ta fram enklare statistik och diagram för att börja analysera ert resultat och följa det under tiden. 
 

När får vi våra resultat?

I LUPP-portalen kan ni följa ert resultat under tiden som enkäten genomförs. Det samlade resultatet med rådatafiler i excel-format får ni ut i december efter att insamlingsperioden är avslutad. Ni kommer få tillgång till era filer på ett säkert och krypterat sätt.