Hoppa till huvudinnehåll
 

Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism

Rapport från ett pågående forskningsprojekt om personer med högfungerande autism och deras studiegång

utbildningstodjande
Utgivningsdatum:
Sidor: 28

Ladda ner för utskrift

Den här studien är en del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors fördjupade analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Den här delstudien beskriver vad unga vuxna (18–30 år) med diagnosen högfungerande autism har för erfarenheter av anpassad undervisning och hur de förbereds inför arbetslivet. I rapporten beskrivs också vad lärare och annan personal har för
erfarenheter av att möta denna målgrupp.