Hoppa till huvudinnehåll
 

Redaktionen - Elevernas uppgiftsbank

Ungas påverkan och möte med demokratin

Elevmaterialet Redaktionen
Utgivningsdatum:
Sidor: 15

Ladda ner för utskrift

I klassrummet råder full aktivitet. Klassen är indelad i politiska nyhetsredaktioner och eleverna producerar informationsmaterial, genomför undersökningar, lär sig att debattera mot varandra, skriver artiklar och skapar film om källkritik. Redaktionen är undervisningsmaterialet där elever genom praktiska uppgifter får möjlighet att lära mer om och möta demokratin!

Materialet består av tolv uppdrag som respektive nyhetsredaktion ska ta sig an. Upplägget bygger på att elever och lärare investerar en del tid och arbetar i ett längre temaarbete kring demokrati. Det går också bra att använda materialet som en uppgiftsbank där ni väljer ut en eller flera uppgifter som kompletterar terminens övriga undervisning. 

Till Redaktionen finns också en lärarhandledning med tips till varje uppdrag. Där finns också en kort beskrivning av materialets kopplingar till skolans läroplan. 

För vem?

Redaktionen vänder sig i första hand till elever på gymnasiet. Men det går givetvis bra att använda övningarna i grundskolans senare årskurser. 

Med inspiration av LUPP 

För att materialet ska bli så relevant som möjligt för unga, har vi utgått från frågor och inkomna svar från Ungdomsenkäten LUPP i en del av uppgifterna. LUPP är ett enkätverktyg där kommuner och regioner har möjlighet att undersöka ungas levnadsvillkor. 

Samarbete med Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har utvecklat Redaktionen på uppdrag av MUCF.