Ung och extrem - högerextremism

Bild: 

Omslag till Ung och extrem om högerextremism. Närbild på ögon.

Ung och extrem - högerextremism

- om våldsbejakande högerextremism

Skriften beskriver hur våldsbejakande högerextremism ser ut i det samtida Sverige. Författaren gör en historisk tillbakablick, belyser internationella kopplingar, symboler och idéer.
Inom nationalistiska ideologier har det länge funnits idealbilder om hur män och kvinnor ska vara. Kärnfamiljens betydelse betonas och att uppfostra nationens barn har betraktats som viktigt för att nationen ska överleva. Översikten beskriver också hur högerextrema krafter utnyttjat internet och analyserar, ur ett genusperspektiv, varför unga, och då speciellt unga män, attraheras av högerextremism.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-09-30
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
2018-03-01
0:00 kr
Omslag till vägledningen Knäck koden
2017-09-29
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr