Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till Ung och extrem om högerextremism. Närbild på ögon.

Ung och extrem - högerextremism

Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Ung och extrem - högerextremism

- om våldsbejakande högerextremism

Skriften beskriver hur våldsbejakande högerextremism ser ut i det samtida Sverige. Författaren gör en historisk tillbakablick, belyser internationella kopplingar, symboler och idéer. Inom nationalistiska ideologier har det länge funnits idealbilder om hur män och kvinnor ska vara. Kärnfamiljens betydelse betonas och att uppfostra nationens barn har betraktats som viktigt för att nationen ska överleva. Översikten beskriver också hur högerextrema krafter utnyttjat internet och analyserar, ur ett genusperspektiv, varför unga, och då speciellt unga män, attraheras av högerextremism.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: