Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Bild: 

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Koden ger exempel på hur medborgare genom engagemang i idéburna organisationer kan delta i den politiska beslutsprocessen. Den är ett verktyg som myndigheter, kommuner och föreningar kan använda för att planera och utvärdera sitt samarbete.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-01-01

Sidantal: 

32
0:00 kr