Hoppa till huvudinnehåll
 

Så granskar vi

Särskild granskning - om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter.

Om MUCF under handläggning, eller efter att beslut om bidrag redan fattats, får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller aktuell förordnings krav kan myndigheten inleda en särskild granskning. Informationen kan komma i form av nyhetsrapportering eller tips från allmänheten. Initialt kontaktar vi organisationen skriftligt för ett bemötande av de uppgifter vi har fått in. Svaret på bemötandet ger en vägledning om hur MUCF ska gå vidare i det specifika fallet.  Den särskilda granskningen kan resultera i något av följande: 

  • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller påverkar inte rätten till aktuellt bidrag)
  • beslut om att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
  • beslut om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget

Enligt förvaltningsrättsliga principer är det myndigheten som måste visa att organisationen har gjort fel för att kunna återkräva bidraget. Om det finns misstankar om att en organisation medvetet har lämnat felaktiga uppgifter i syfte att erhålla bidrag gör MUCF en polisanmälan. 

MUCF besöker ett antal organisationer som får bidrag

Under året besöker MUCF ett antal organisationer som får bidrag. Syftet är både att följa upp hur bidragen används och att lära sig mer om de organisationer och verksamheter som får medel från MUCF. Om din organisation väljs ut blir ni kontaktade för planering av ett besök.