Hoppa till huvudinnehåll
 

Skicka faktura till MUCF

Vi tar emot fakturor via fakturaväxel, leverantörsportal eller via vår inskanningscentral. I första hand vill vi ta emot din faktura digitalt. Felaktiga eller ofullständiga fakturor returnerar vi.

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor.

Fakturor till MUCF går via Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Obligatoriska fakturauppgifter

De uppgifter som alltid ska finnas med på fakturor som skickas till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är

 • referensnummer (referensnumret är ett fyrsiffrigt nummer som är unikt för varje medarbetare)
 • korrekt fakturaadress
 • leverantörens fullständiga namn och adress
 • leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • fakturanummer
 • förfallodatum
 • leveransdatum
 • varumängd eller tjänstens omfattning
 • leverantörens momsregistreringsnummer
 • momsbelopp
 • momssats
 • totalt fakturabelopp
 • kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura.

Betalningsvillkor

Det är 30 dagars förfallotid på alla leverantörsfakturor till MUCF.

Fakturaformat

Fakturan ska vara utformad enligt SFTI:s standarder. Vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Mer information om SFTI:s standardformat

Skicka e-faktura

Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura till oss.

Via PEPPOL

Vi önskar att du i första hand skickar e-fakturor via PEPPOL-nätverket

PEPPOL-id: 0007: 2021001173

Mer information om PEPPOL, digg.se

Anslutning via VAN-operatör

Om ditt företag i dag använder en VAN-operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Meddela er operatör att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter

Dessa uppgifter behöver din VAN-operatör:

 • VAN-leverantör: Visma Commerce via Statens servicecenter
 • Partsidentitet: 2021001173
 • Organisationsnummer: 202100-1173
 • Teknisk mottagningsadress:
  www.proceedo.net/ebms/in/1141

Pappersfakturor

Om du som leverantör inte har möjlighet att använda fakturaväxel ska fakturan skickas till vår inskanningscentral på följande adress:

MUCF
FE 7748
831 90 Östersund

Ofullständiga fakturor

Fakturor som är ofullständiga eller är felaktiga returneras till leverantören.

Organisationsnummer

202100-1173

VAT-nummer

SE202100117301